WTS a summer class

• April 30, 2023 – Jawngma zup & mying bang

• May 1, 2023 – class hpang

• May 25, 2023 – Jawng yu poi

• Fees – 170,000 Ks

‼️Matsing: N lung n mai jawngma ni 2020-2021 kaw na 2023-2024 laman na jawngma ni yawng

❗️Buga hpung shagu na myit lawm ai ni mung mai sa lung ai

📣 WTS a 2023-2024 jawng lung shaning

• May 26 – B.Th Entrance Exam

• May 27 – Jawngma zup

• Fees – 1,250,000 Ks

📣 Summer school hte hpawn 2023-2024 Jawng lung shaning dingyang hpang wa na re

Matut Mahkai..09400020608, 09679581267, 09976865275, 09682552323, 09400041534.

You Might Also Like